AIR  COOLER  HYDRAULIC

AIR  COOLER   HYDRAULIC  

เป็นพัดลมระบายความร้อน ของน้ำมันไฮดรอลิค